ZKO Ondřejov

Tato stránka je nyní v rekonstrukci ….

ZKO Ondřejov byla založena v roce 2009 partou nadšenců. Klub začínal v Družstevní ulici v Ondřejově jen s několika málo členy, bez vhodné výcvikové plochy a zázemí. Nicméně právě díky zapálení těchto zakládajících členů se brzy povedlo vybudovat alespoň nouzové zázemí, zazelenit cvičební plochu, pořídit překážky, otevřít kurzy pro veřejnost a následně také rozšířit členskou základnu.

Již v roce 2010 se tak povedlo zúročit úsilí našich výcvikářů a noví členové klubu v průběhu roku úspěšně složili řadu zkoušek z ovladatelnosti a pracovní upotřebitelnosti psů. V červnu na cvičáku úspěšně proběhl proběhl Dětský den a na konci roku se za hojné účasti uskutečnil 1. ročník našeho interního Vánočního závodu.

V roce 2011 naši členové skládají další zkoušky a úspěšně nás reprezentují na řadě závodů a to jak ve sportovní kynologii, tak i v disciplíně agility. V tomto roce proběhl 1. ročník našich neoficiálních agility závodů Ondřejovské agilitění a také 1. ročník Letního výcvikového tábora, který se odehrál v osadě Mariánská v Krušných horách. Na podzim 2011 proběhly v naší ZKO první zkoušky na domácí půdě a o tom, že byly velice úspěšné se můžete přesvědčit v rubrice Úspěchy našich členů. V prosinci přišel na řadu 2. ročník našeho interního Vánočního závodu.

Rok 2012 byl pro ZKO Ondřejov takříkajíc přelomový. Stávající pronajaté prostory musely být opuštěny a tak bylo po jistou dobu nejdůležitějším bodem nalezení nových prostor. To se nakonec povedlo a od 1.7.2012 začalo ZKO fungovat v nových prostorách na bývalém fotbalovém hřišti u hvězdárny v Ondřejově. Nicméně i přes tyto nesnáze se v roce 2012 se v prostorách naší ZKO uskutečnily patery zkoušky z výkonu a to jak podle NZŘ, tak i dle MZŘ a KJ Brno. Členská základna v tomto roce dále roste a členové se aktivně a úspěšně účastní závodů i zkoušek v okolních kynologických organizacích.

2013 -2015 bude doplněno …..